Kdy a jak hnojit

 

Habr obecný je nenáročný na půdu, snese téměř jakékoli podmínky, ale lépe se mu daří v půdě propustné a živné. Snese alkalické až kyselé prostředí i relativně vysokou hladinu spodní vody. Proto je i mimo jiné nezaměnitelný unikát mezi listnáči.

Habr dobře roste jak na stinném, tak i na slunném místě, snáší i vyšší půdní vlhkost.

  • Pokud máme půdu chudou na živiny, je možné provést přihnojení habrů klasickým hnojivem typu NPK, pohozením pod korunu stromů na začátku vegetačního období – obvykle v dubnu.
    Je ovšem třeba provést okopávku nebo navrstvení mulčovací hmoty, protože jinak by se dusík uvolňoval přímo do ovzduší a neplnil tak svojí funkci.

  • Poslední hnojení habrů pak provedeme nejpozději v v srpnu, aby výhony stihly dozrát a zdřevnatět a tak nedocházelo k zasychání celých výhonů v zimě.

  • Mladé živé ploty hnojíme méně a opatrněji než starší živé ploty, aby nemohlo by dojít k poškození rostlin. S hnojením začínáme teprve ve druhém roce, když už jsou rostliny dostatečně zakořeněné.

  • Živé ploty z habrů stačí hnojit 2x ročně.

  • Koncem léta by se již přihnojovat nemělo, aby rostoucí výhony habrů mohly plně vyzrát před ukončením růstu, a tím se sníží možnost, že v zimě habry omrznou.

  • Je také vhodné vyladit řez a přihnojování, aby navazovaly na sebe. Pokud provedete řez, je dobré zároveň přihnojit, aby habry kvalitně a hustě obrostly