zima1.jpg
Zpět na stránku: Homepage

Habr obecný

Habr obecný (Carpinus betulus) se řadí do vlastní čeledi habrovité, nebo podle starších členění do čeledi lískovité. Je domácí dřevinou, původní areál zahrnuje celou Evropu a Asii až po Írán. Je to jednodomý listnatý strom dorůstající výšky přes 20 m, s průměrem koruny nad 10 m. Ve stříhaném živém plotu je optimální výška 1 - 4 m. Celkovým vzhledem připomíná habr buk (Fagus sylvatica). I když listy buku a habru jsou povrchově podobné, bližším ohledáním je patrné, že ty z bukového mají hladké hrany, zatímco u habru jsou ostře zoubkované. Dalším rozdílem jsou jeho pupeny, které se objevují na větvičkách v zimě. Habr je má v jedné rovině s větvením na rozdíl od buku, který je má delší a štíhlejší, a v jiném úhlu.

Korunu má tento statný strom mohutnou vysoce klenutou, někdy poněkud nepravidelnou. Kmen habrů je pokryt šedou hladkou kůrou, větve leskle hnědé a tenké.

Listy habru jsou střídavé, podlouhle vejčité, na vrcholu krátce zašpičatělé, dvojitě ostře pilovité s výraznou žilnatinou, na podzim žluté až hnědé. Hypokotyl je krátce chlupatý. Listy jsou na bázi s typickými střelovitými výběžky čepele, která je asi 10 mm dlouhá, kožovitá, lysá. Klíční list je krátce řapíkatý, na řapíku krátce chlupatý. První listy vyrůstají střídavě na řídce chlupatých a tuhých stonkových článcích, jsou široce vejčité až vejčité, 20 - 25 mm dlouhé a postupně větší, dvojitě ostře pilovité, krátce řapíkaté, s čárkovitými palisty a zpeřenou žilnatinou. Listy jsou chlupaté pouze na rubu na žilkách a na konci palistů, jinak lysé a v mládí řasnatě složené.

Habr obecný kvete nevýrazně od dubna do května. Květy jsou jednodomé: samčí květenství tvoří převislé 3-5 cm dlouhé jehnědy na loňských větévkách, svazčité samičí jehnědy s trojlaločnatými listenovými obaly rostou na nových letorostech.

Plodem habrů je drobný oříšek ukrytý v trojlaločnatém listenovém obalu (křídle), který je po opadu listů výrazně nápadný. Plody jsou v obrysu oválné, silně zploštělé. Na bázi plodu je oválný pupek plodní, na vrcholu zoubkovité zbytky okvětí, na hřbetní i břišní straně je několik výrazných žeber. Plody jsou trvale upevněny po dvou ve velkém, trojlaločném obalu, jeho střední lalok je dlouhý asi 4 cm, postranní asi 1,5 cm. Obal je lysý, slabě lesklý, má jemnou žilnatinu a světle hnědou barvu. Oplodí je lysé, hladké nebo jemně vrásčité, má zelenohnědou nebo zelenošedou barvu. Nažka je asi 7,5 mm dlouhá a 5 mm široká.

Habr se rozmnožuje pouze generativně, ale snadno se také obnovuje s pařezů. Kulturní odrůdy se množí vegetativně. Začíná plodit mezi dvacátým a čtyřicátým rokem a plodí každý rok nebo každý druhý rok. Plody zrají v říjnu a opadávají v listopadu. Semenáčky se objevují v dubnu až květnu. Klíčivost si semeno udržuje jeden až dva roky.

Bohatá kořenová soustava je mělká. Habr patří také mezi meliorační dřeviny a používá se ke zpevňování svahů před erozí.

Habr je rostlinou polostinnou. Roste v hájích a smíšených lesích nižších poloh až do nadmořské výšky 800 m. Na našem území je tento strom velmi významnou složkou lesních komplexů u nížiny až do pásma pahorkatin. Místy vytváří porosty zvané habřiny, častěji roste spolu s dubem, ve vyšších polohách s bukem, lípou a jasanem.
Je nenáročný na půdu, snese téměř jakékoli podmínky, ale lépe se mu daří v půdě propustné a živné. Snese alkalické až kyselé prostředí i relativně vysokou hladinu spodní vody. Proto je i mimo jiné nezaměnitelný unikát mezi listnáči. Habr můžete vysadit jak na stinném, tak i na slunném místě, navíc snáší vyšší půdní vlhkost než buk. Toleruje také krátkodobé zamokření kořenů.

Habr dobře snáší seřezávání, výborně snáší hluboký zmlazovací řez, proto je často používán v živých plotech. Snadno zmlazuje z kořenů a má ohromnou regenerační schopnost. Řez provádíme jednou až dvakrát ročně. Poprvé řežeme koncem června. Druhý řez je možný do konce února. Habr velmi dobře snáší i hluboké zmlazení, popřípadě řez až na pařez, provedeli se začátkem vegetačního klidu.

Habry můžete zakoupit nebo objednat v naší prodejně Okrasná školka Svrkyně s.r.o. nebo v našem E-obchodě, rádi poradíme - vysadíme...

Copyright © HABRY - Habr obecný - Carpinus betulus, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.habry.eu je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16175/655c/655/655a/655b DRP  created by B.P&Co. /49